เพื่อนๆสามารถให้ข้อมูลหรอแนะนำสิ่งต่างๆได้ทางช่องทาง fackbook line IG หรอไลฟ์แชททางเว็บไซค์ของเราค่ะ